AFDERKON

Anadolu Folklor Dernekleri Konfederasyonu

Anadolu Folklor Dernekleri Konfederasyonu, zengin kültürel mirasa sahip olan Anadolu’nun folklor değerlerini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla kurulmuş bir çatı örgüttür. Çağdaş yapıya uygun olarak bu değerlerin korunması ve yaygınlaşmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Amacımız, geleneksel folklor değerlerimizin yaygınlaşmasını sağlamak için Türkiye genelinde faaliyet gösteren federasyonları bir araya getirerek, kültürel zenginliklerimizi tanıtmak ve yaşatmaktır. Bu doğrultuda, ülkemizin sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için çağdaş uygarlık hedefini esas alarak, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinciyle faaliyetlerde bulunuyoruz.

Konfederasyonumuz, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti anlayışı içinde etkin bir sivil toplumun geliştirilmesi ve kurumsallaşması için çalışmaktadır. Üyelerimiz arasında birlik, yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirerek folklorik değerlerimize ait problemleri tespit ediyor ve bu problemlere yönelik çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Konfederasyonumuza bağlı Federasyonlar;

Anadolu Folklor Sanat ve Kültür Dernekleri Federasyonu

İç Anadolu Folklor Dernekleri Federasyonu

İstanbul Folklor
Federasyonu

afderkon

Haberler